เครื่องดัดเหล็ก ให้เช่าเครื่องตัดเหล็ก สามารถดัดเหล็กเส้นกลม หรือข้ออ้อย ขนาด 25 มม.,32 มม., 42 มม. ได้ถึง SD 50 ด้วยระบบไฮโดรลิค ให้เช่าเครื่องดัด เช่าเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 6-32 มม. เครื่องตัดเหล็ก นิมุท 25-32 มม. พร้อมให้บริการเช่ารายเดือน

บริการให้เช่าเครื่องดัดเหล็ก ให้เช่าเครื่องตัดเหล็ก สามารถดัดเหล็กเส้นกลม หรือข้ออ้อย ขนาด 25 มม.,32 มม., 42 มม. ได้ถึง SD 50 ด้วยระบบไฮโดรลิค ให้เช่าเครื่องดัด เช่าเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 6-32 มม. เครื่องตัดเหล็ก นิมุท 25-32 มม. พร้อมให้บริการเช่าทั้งรายวันVisitors: 42,511